DEĞERLİ APARTMAN YÖNETİCİLERİ VE PROJE SAHİPLERİ

Dünyanın enerji ihtiyacının yüzde 60’ından fazlasının elde edildigi fosil yakıtlar küresel ısınmaya neden oluyor. Enerji ihtiyaçlarının artması ve verimli enerji kullanılmaması sonucunda; hava kirliligi artıyor. Hava kirliligindeki bu artıs kendisini küresel ısınma ve iklim degisikligiyle gösteriyor. Küresel ısınma tehdidi ve hava kirliligini azaltmak; günümüzün en önemli konularının basında geliyor. Kıs mevsiminde ısı kayıplarının, yaz mevsiminde ise ısı kazançlarının azaltılması ile elde edilecek yakıt tasarrufu, beraberinde atmosfere atılan sera gazlarında da bir düsüs saglayacaktır.

Bilindiği gibi elektrik kullanımı ve ısınma ihtiyacı için gerekli olan enerjimizin tamamını ithal eden bir ülkeyiz. Enerji verimliliği değerlendirilmesi sürecinde bizler de üzerimize düşen sorumluluk gereği çaba sarf etmeliyiz. Sizler kullanıcı olarak bizler hem kullanıcı hem de hizmet veren olarak ileriki nesillere örnek olacak ve geçmişimizle gurur duyacak işler yapmak zorundayız. Bunun için tasarruf yapan bir nesil yetiştirmek ve ülke kaynaklarını gereksiz yere kayıp etmemeliyiz. Bizim yapabileceklerimiz;
1) Yaşam alanlarımızı sıcak ve soğuğa karşı izole etmek, ısınma ve soğutma için gereken enerjiyi minimum seviyede kullanır hale gelmek,

2) Doğru malzeme kullanarak , TSE belgeli, İZODER onaylı, Enerji Kimlik Belgesi vermeye haiz firmalarla iş birliği içine girmek ve sorumlu olduğunuz kat maliklerine ve sizlere yatırım yapmak için güvenen konut, işyeri alıcılarına doğru yolu göstermek,

3) Elektrik enerjimizi boşa harcamadan soğutma ihtiyacını karşılamak A+ sınıfı ürünleri kullanmak, Bilinmelidir ki soğutma için gereken enerji 2 birim iken ısınma için gereken enerji 1 birimdir.

4) Yapı bilesenleri üzerinden geçen ısıl enerji miktarını sınırlandırmak; bina kabugunda ısı yalıtımı yapılması, yalıtımlı dograma ve camların kullanımı ile mümkündür. Hesaplamalar, etkin bir ısı yalıtımı ile yapılarda ortalama yüzde 50 enerji tasarruf edilebilecegini ortaya koymaktadır. Bu nedenle projeleirmizi doğru ekipmanlarla yapmalı, binalarımızı buna göre ürünleri düşünerek yenilemeliyiz.